Jste zde

28. 12. 2017
Setkání u betlémů

V kostele sv. Tomáše každým rokem vystavujeme betlémy, které vytvořili žáci našich škol. Letošní výstava se koná již po deváté. Záštitu nad celou akcí převzala Městská část Prahy 1. Výstavu zahájila paní Mgr. Špačková, radní pro školství a spolky.  Na vernisáž se také dostavili  zástupci Spolku českých betlémářu.

Možnost vystavovat své práce byla nabídnuta i ostatním školám z Prahy 1, čímž  děkujeme za donesené exponáty.

Vystavené práce jsou vytvořené různými technikami a materiály (keramika, malba, kresba, koláže).  Ke shlédnutí je také "Malostranský betlém". Jedná se o vystřihovací papírový betlém naší studentky Alžběty Rajchlové, který byl vydán ve spolupráci se Senátem ČR.

Přijďte se podívat, výstava trvá až do 8.1.2018 v kostele sv. Tomáše.

Fotografie vybraných betlémů naleznete zde.