Jste zde

27. 4. 2018
Výsledky přijímacího řízení - důležité sdělení!

Vzhledem k níže uvedenému oznámení CERMATu (zpracovatele státních přijímacích zkoušek) oznamujeme, že dojde k opravě výsledků přijímacích zkoušek z důvodu chyby. U 25 uchazečů, kterých se dopad chyby týká, bude na pokyn CERMATU započten navíc 1 bod z testu z českého jazyka u chybně zadané otázky. To bude mít vliv na změnu pořadí uchazečů ve výsledném hodnocení.  Podle předběžných propočtů nedojde v případě naší školy ani v jednom případě ke změně v přijetí nebo nepřijetí uchazeče.

Po předání opravených výsledků škole a jejich zpracování budou výsledky v následujících dnech zveřejněny na internetových stránkách školy a vyvěšeny na škole (předpokládáme ve středu v poledne).

Omlouváme se všem za způsobené potíže (chyba nevznikla na straně školy).

***

Text oznámení ředitele CERMATu

Vážená paní ředitelko,

vážený pane řediteli,

 

na základě dodatečné analýzy výsledků jednotných přijímacích zkoušek vyšlo najevo, že v testu pro 2. řádný termín z českého jazyka a literatury pro uchazeče o obory osmiletého studia je chybně ohodnocena úloha č. 12. Správná odpověď je kromě odpovědi B, původně uváděné v klíči správných řešení, také odpověď C. Uvedenou chybu neodhalili ani validační komise CZVV ani nezávislé odborná komise CZVV. V současné chvíli provádíme analýzu dopadu na vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Prosíme Vás, abyste do doby, než Vám zašleme podrobnější informace o konkrétních dopadech pro Vaši školu, nevyhlašovali výsledky přijímacího řízení do oborů osmiletého gymnázia. Pokud jste tak již učinili, vyčkejte analýzy dopadu a informace o možnosti řešení, kterou připravíme ve spolupráci s MŠMT.

 

Jiří Zíka

***

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte následně doporučeným dopisem. Osobně se rozhodnutí vydávat nebudou.

Případné odvolání můžete podat až po obdržení rozhodnutí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.

Vzor pro odvolání naleznete zde.