Jste zde

2. 5. 2018
Opravené výsledky přijímacích zkoušek

Opravené výsledky přijímacích zkoušek naleznete zde.

CERMAT přehodnotil nesprávně utvořenou otázku č. 12 v testu z českého jazyka a literatury ve 2. termínu. Tím někteří uchazeči získali navíc 1 bod. V důsledku toho bylo upraveno pořadí uchazečů ve výsledném hodnocení. Na rozhodnutí, zda byl uchazeč přijat, nebo nepřijat nemá upravené hodnocení vliv. Přijati tudíž jsou všichni, jejichž přijetí bylo původně zveřejněno již v pátek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte následně doporučeným dopisem. Osobně se rozhodnutí vydávat nebudou.

Případné odvolání můžete podat až po obdržení rozhodnutí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.

Vzor pro odvolání naleznete zde.