Jste zde

3. 5. 2018
Zápisové lístky a odvolání

Zápisové lístky nebo odvolání můžete odevzdávat v sekretariátu školy v úředních hodinách v pracovních dnech od 8 do 16 h. (pátky do 14 h.). V pondělí 7. května jsou úřední hodiny pouze 8 - 13 h. Zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí, tedy nejpozději do 17. května. Odvolání podávejte až po doručení rozhodnutí o nepřijetí, a to do 3 pracovních dní.