Jste zde

4. 3. 2019
Okresní kolo zeměpisné olympiády

Studenti Malostranského gymnázia i základní školy obsadili ve všech kategoriích okresního kola zeměpisné olympiády medailové pozice (včetně tří vítězství). Kategorie A: Druhé místo K. Hošková a třetí S. Alon. Kategorie B: První místo R. Smáha, druhé M. Gebauer, třetí F. Dvořák (ZŠ). Kategorie C: První místo J. Kábele (ZŠ), druhé M. Vukičevič, třetí F. Matějka. Kategorie D: 1. místo F. Havlíček a třetí J. Felkel. Všem soutěžícím blahopřejeme. Krajské kolo proběhne 20. března.

Zatímco úspěchy studentů kategorií A a B jsou jistě odrazem slušných znalostí, které si soutěžící přinesli již z původní základní školy, případně je získali v rodině, v kategoriích C a D se k tomu přidává i soustavná kvalitní práce jejich učitelů (nejen zeměpisu, ale i souvisejících předmětů jako ekonomie, historie, biologie, fyzika či matematika). Proto děkuji všem vyučujícím, kteří se na jejich úspěchu podíleli.

Mgr. Martin Vašák