Jste zde

13. 3. 2019
Noc s Andersenem 2019

29. března proběhne ve školní knihovně nocování s Andersenem.

Akce je přednostně určena žákům šesté třídy ZŠ a prim gymnázia.