Jste zde

27. 3. 2019
Němčináři ve Švýcarsku

Výběr němčinářů z vyššího gymnázia se po roční pauze opět zúčastnil projektového výjezdu do Švýcarska. Opět jsme vyjeli na pozvání místní mládežnické organizace protestantské církve. Setkání se zúčastnila i skupina mládeže z Dobříše a okolí se svým panem farářem.

Hlavní náplní setkání byla účast na projektu „Chléb pro všechny“ – všichni společně pekli pečivo, které pak děti prodávali v rámci charitativní akce na ulici. Výtěžek byl věnován na podporu boje s chudobou, konkrétně do Senegalu.

Vyvrcholením byla slavnostní mše, na které naši žáci s velkým úspěchem předvedli představení Golem v německém jazyce. Pozvání přijala i česká velvyslankyně z Bernu, paní M.A. Irena Valentová.

Celkový program byl velmi bohatý – naši žáci strávili dvě dopoledne v různých švýcarských školách. Měli tak jedinečnou možnost nahlédnout, jak to funguje v jiném školském systému.

Součástí programu bylo i několik exkurzí v německém jazyce – např. prohlídka synagogy s ukázkou vzácných historických tór nebo prohlídka evropského unikátu v katolickém kostele v Kreuzlingenu, a to ohromný oltář s více než stovkou dřevěných figurek zobrazujících život Krista.

Našel se čas i na prohlídku Curychu, výlet k Rýnským vodopádům a prohlídku Kostnice u Bodamského jezera s návštěvou Muzea Jana Husa.

Zážitkem pro všechny bylo též ubytování v protiatomovém krytu.

Za naši školu projekt vedly Ing. Jana Horská a Ing. Jitka Voldánová.

Za švýcarskou stranu byla hlavní organizátorkou paní Andrea Bevelaqua, jíž patří velký dík, a která se věnuje práci na faře práci s mládeží.