Jste zde

8. 4. 2019
Latinská olympiáda

V zemském kole soutěže v latinském jazyce Certamen Latinum v kategorii A (do dvou let studia latiny) reprezentovali Malostranské gymnázium Richard Janeček a Adam Šlegl ze sexty B. Ve velké konkurenci studentů latiny z Čech obstáli výborně. Richard Janeček se umístil na 4. místě. Zúčastnil se proto národního kola olympiády, do něhož se dostalo pět nejlepších z českého a z moravského zemského kola.

V rámci soutěže si studenti vyzkoušeli nejen překlad z latiny do češtiny a porozumění textu, ale také ověřili své znalosti gramatiky a reálií, nabyté i v rámci výuky dějepisu nebo českého jazyka.

Gratulujeme!

Jan Dušek