Jste zde

27. 9. 2019
Imatrikulace primánů

Ve čtvrtek 26. září v podvečerních hodinách proběhla ve dvoraně Českého muzea hudby slavnostní imatrikulace studentů prim. Po hudebním úvodu a projevu ředitele třídní profesorky předaly studentům imatrikulační listy.

Minutovou videovzpomínku si můžete prohlédnout zde. Foto zde.