Jak to chodí na středních školách a odborných učilištích?

V úterý 26. 2. se v rámci hodiny Svět práce konala beseda s bývalými žáky deváté třídy, kteří již měli za sebou několik měsíců na svých nových školách.

Byli tu zástupci ze středních odborných škol – střední průmyslová škola Nad Třebešínem, Smíchovská střední průmyslová škola a Metropolitní odborná umělecká střední škola. A byla zde i jedna studentka gymnázia Arabská, takže jsme se dozvěděli, jak náročné a jiné je studium na klasickém gymnáziu. Během představování jednotlivých škol jsme se dozvěděli, jestli se chodí na praxe, jaké další jazyky či odborné předměty se učí. Na konci povídání byl čas na dotazy. Besedy se účastnila i výchovná poradkyně, která žáky deváté třídy informuje o přihláškách a možnostech dalšího studia.

Mgr. M. Novotná

 

Background: 
modrá