Poznávací a jazykový školní výjezd do Bournemouth 2019 - druhá záloha

Opět po dvou letech organizujeme pro žáky druhého stupně výjezd do Velké Británie, aby se tak mohli zdokonalit v anglickém jazyce a poznat všední život ostrovanů.

Žádáme rodiče žáků z 7.A, 8.A a 8.B, kteří se zúčastní výjezdu do Anglie, aby do 2. 4. 2019 uhradili druhou zálohu.

Výše zálohy je 9.860 Kč, postupujte jako při první splátce.

 

Koordinátor akce

Mgr. M. Novotná

Background: 
modrá