Jste zde

Přípravné kurzy

 

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. ročníku ZŠ budou probíhat i v roce 2018/19 ve dvou variantách:

dlouhé  (listopad-duben)

Výuka probíhá v pondělí od 14.30 - 16.40 hod. 

krátké  (leden-duben)

Výuka probíhá ve středu od 14.30 do 16.40 hod. 

DO KURZŮ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT, AŽ PO JEJICH VYPSÁNÍ – ZVEŘEJNĚNÍ DAT A CENY KURZU - tedy nejdříve v 2. polovině měsíce října 2018. Žádný rezervační systém nevedeme, předběžné přihlášky apod. jsou bezpředmětné. Sledujte web, v aktualitách se objeví informace o spuštění zápisu do kurzu. Děkujeme za pochopení.

Kurzy začínají vždy v 14.30 hod. Každý předmět trvá 60 minut, následuje 10 minut přestávky a další 60 min. předmět. Kurzy tedy končí v 16.40 hod. Můžete se přihlásit i jen na 1 předmět. Žáci potřebují psací potřeby, záznamník a desky A4 na poskytnuté materiály. Je vhodné děti vybavit pitím a svačinou.

V kurzech pracujeme s typickými testovými otázkami a úlohami, ale neomezujeme se pouze na ně.

V hodinách se zaměřujeme i na opakování již známého a procvičování získaných dovedností.  Součástí kurzu je absolvování přijímacích zkoušek nanečisto (předposlední termín) a jejich rozboru (poslední termín kurzů).

 

Kurzovné:    bude stanoveno po vypsání kurzu

 

Jak se přihlásit?

E-mailem na adrese: dolezalova.jitka@malgym.cz

Uveďte prosím:

jméno a příjmení žáka

předměty, o které máte zájem (ČJ+M nebo pouze M nebo pouze ČJ; v případě, že se hlásíte pouze na jeden předmět, napište také, zda chcete na kurz chodit 14.30 - 15.30 nebo 15.40 - 16.40)

 

POZNÁMKA: V případě, že se tedy hlásíte na oba předměty - začínáte v 14.30 hod. prvním předmětem a končíte v 16.40 hod. druhým předmětem.

upozornění na eventuální zdravotní problém dítěte (př. diabetes) či jeho specifické potřeby (př. ADHD)

Má-li Vaše dítě kamaráda, který se do kurzu také hlásí, a chcete, aby chodili do stejné skupiny, napište nám to. Předejdeme tak zbytečnému chaosu a přeřazování dětí.

Kurzovné se platí pouze v hotovosti na první hodině - přijďte proto, prosím, již

v 14.00 hodin. Zde se také dozvíte rozřazení dětí do skupin.

 

Konzultace:

Mgr. Karel Doležal - tel.732 910 923