Jste zde

oktáva B

Třídní učitel: Mgr. Veronika Pajpachová

Zástupce třídního: Mgr. Monika Procházková

Kmenová učebna: 24