Jste zde

2. 3. 2020
Informace ke koronaviru

Níže předáváme informace od starosty MČ Praha 1.

 

Vážení,

včera byly v hlavním městě Praze potvrzeny dva případy nákazy koronavirem COVID-19. V obou případech se zřejmě jedná o nákazu z rizikové oblasti Itálie. Systém nastavený Hygienickou stanicí hl. m. Prahy v obou případech zcela bezchybně zareagoval , jeden případ byl detekován na základě kontaktování Hygienické stanice hl. m. Prahy, v druhém případě se osoba dostavila do nemocnice v Motole a bezodkladně došlo v obou případech k izolaci těchto osob i osob, které s nimi byly ve styku.

Hlavní město Praha a jeho krizové orgány samozřejmě v této situaci zvažují další opatření proti šíření nákazy, aktuálně zejména doporučení, aby obyvatelé Prahy, kteří se vracejí z jarních prázdnin v rizikových oblastech, zůstali v domácí izolaci a to včetně dětí. Zvažovaná opatření orgán krizového řízení HMP konzultoval právě s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy jako kompetentním orgánem. Bylo ale doporučeno zatím takováto plošná doporučení nevydávat a to s ohledem na skutečnost, že děti nejsou podle stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy rizikovou kategorií a dále s ohledem na skutečnost, že nastavený systém efektivně komunikuje s osobami, které mají obavy z nákazy a je schopen detekovat a přijímat opatření v případě vážného podezření.

Hlavní město Praha proto setrvává na již zveřejněných doporučeních pro obyvatele hlavního města, situaci bedlivě sleduje, a pokud dojde ke změně, je připraveno na ni adekvátně reagovat.
O vývoji situace a návazných opatřeních budete informováni.

Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován. Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci neustále monitoruje a je v nepřetržitém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a dalšími subjekty.

Průběh onemocnění koronavirem se velmi podobá onemocnění klasickou chřipkou, která v drtivé většině případů také není smrtelná. Stejně jako v případě chřipky se nákaze koronavirem dá preventivně předcházet důsledným dodržováním základních hygienických pravidel, především tedy častým mytím rukou a nezdržováním se v místech s vyšší koncentrací ostatních lidí.

Chtěl bych Vás tedy požádat, abyste ve Vašich institucích tato dvě pravidla zdůraznili a, co se týče hygieny, také důsledně vyžadovali.

Jak konkrétně byste se měli chránit?
Důležité je postupovat stejně jako při klasickém respiračním onemocnění, jehož zvýšený výskyt se objevuje v každoročním chřipkovém období:
· vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
· dodržovat základní hygienická pravidla,
· používat například i dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
· nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
· jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli důsledně dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál),
· samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.
Doporučuji, i s ohledem na zvýšený výskyt chřipkových onemocnění v tomto období:

· zvýšit frekvenci úklidu na místech s vyšší koncentrací osob,
· na toalety umístit desinfekční gely s obsahem alkoholu.

Je doporučeno využít materiálů informujících o správné hygieně rukou. Na stánkách Státního zdravotního ústavu jsou materiály hned pro několik věkových skupin dětí a dospělých - http://szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou.
V případě potřeby je k dispozici informační telefonická linka Státního zdravotního ústavu, kam je možné se obrátit o radu v souvislosti s koronavirem. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle +420 724 810 106.

Co je koronavirus?
Koronavirus neboli COVID-19 je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.
Co koronavirus způsobuje za potíže?
Začátek obtíží může připomínat chřipku: je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.
Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku?
Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

Jaké je teď riziko pro Evropu?
V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao).
Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo doporučení českým občanům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii. Itálie je co do počtu nakažených třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček žádá občany, aby se v případě vycestování do zahraničí registrovali v systému Drozd
https://drozd.mzv.cz, aby je bylo možné v případě potřeby kontaktovat.

Věřím, že se díky preventivním opatřením a také vysokým zdravotnickým i hygienickým standardům v našem městě i v celé České republice se nám podaří tuto situaci úspěšně zvládnout.

Děkuji za spolupráci a předání informací dále.

Ing. Petr Hejma
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221097286
petr.hejma@praha1.cz,
[www.praha1.cz]www.praha1.cz