Jste zde

10. 3. 2020
Uzavření školy - OČR - AKTUALIZACE

AKTUALIZACE – 6. 4. 2020

Podrobné aktuální informace naleznete na stránkách MPSV ZDE.

Nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol mají rodiče dětí mladších 13 let (bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti).

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Vyplněný formulář Žádost o ošetřovné… rodiče zašlou na příslušný níže uvedený e-mail, bude jim v co nejkratší době elektronicky zaslán potvrzený.

budova Karmelitská (1. stupeň): levova.jitka@malostranskazs.cz

budova Josefská (2. stupeň a gymnázium): info@malgym.cz

Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo MPO obdobná pravidla. Upozorňujeme, že OSVČ vyplní pouze odst. A, což škola potvrdí. Více informací ZDE.

_________________________________________________

AKTUALIZACE – 20. 3. 2020

Nově budou moci rodiče žáků čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let, podrobnosti naleznete v tiskové zprávě MPSV zde.

Vyplněný formulář Žádost o ošetřovné… rodiče zašlou na příslušný níže uvedený e-mail, bude jim v co nejkratší době elektronicky zaslán potvrzený. 

budova Karmelitská (1. stupeň): levova.jitka@malostranskazs.cz

budova Josefská (2. stupeň a gymnázium): info@malgym.cz

_________________________________________________

AKTUALIZACE:

Rodiče, kteří chtějí potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení, nechť vyplněný formulář zašlou na e-mail: levova.jitka@malostranskazs.cz, bude jim v co nejkratší době zaslán potvrzený.  Na stránkách ČSSZ zde lze vyplnit i on-line verzi a zaslat ji. Vše budeme nyní vyřizovat pouze emailem.

_________________________________________________

Zde jsou k dispozici upřesňující informace k čerpání ošetřovného, které jsme obdrželi od MHMP. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné ihned chodit do školy osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Originál bude potřeba předložit pro výplatu dávky - tzn. bude nutné dostavit se do školy, kde bude vystaven vyplněný originál ošetřovného, opatřený razítkem a podpisy, který bude předán zaměstnavateli a zaměstnavatel jej předá k proplacení příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Můžete si stáhnout formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), vytisknout (ve dvou vyhotoveních) a již vyplněný donést k potvrzení do školy.

Více informací o nároku na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení atd. najdete na webu ČSSZ zde.