Jste zde

7. 5. 2020
Maturitní zkoušky - jaro 2020

1. 6.  didaktické testy společné části M, AJ, FJ

2. 6. didaktické testy společné části ČJ, NJ, ŠJ, RJ

3. 6 didaktické testy společné části M+

4. 6. písemné zkoušky profilové části ČJ a M

5. 6. písemné zkoušky profilové části ŠJ a NJ

10. - 12. 6. - ústní zkoušky společné části

15. - 17. 6. - ústní zkoušky profilové části

 

Ředitel školy rozhodl, že 5 dní volna k přípravě na maturitní zkoušky vyhlášeno nebude.

Datem vydání vysvědčení pro maturanty za 2. pololetí šk. roku 2019/20 je 29. května 2020.

 

Tomáš Ledvinka, ředitel školy