Jste zde

31. 8. 2020
Důležitá opatření a změny!

UPOZORŇUJEME NA DŮLEŽITÉ ZMĚNY !!!

Milí žáci, vážení rodiče,

kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace v Praze a na doporučení Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice jsem nucen zavést od 1. září některá opatření a upravit program zahájení školního roku.

1.      Na základě nově připravovaného opatření ministerstva zdravotnictví a pražské hygienické služby  nastane  od zítřka, tj. od pátku 18. 9. 2020 až do odvolání povinnost nosit roušky nejenom ve společných prostorách školy, ale i ve třídách (toto opatření se netýká prvního stupně ZŠ v Karmelitské). Žádáme proto všechny žáky, aby si do školy nosili přiměřený počet roušek a použité jednorázové roušky likvidovali dle platných hygienických předpisů, tj. odhazovali do směsného odpadu v uzavřených plastových obalech a látkové roušky pravidelně sterilizovali.

2.       Při vstupu do školy všichni použijí dezinfekci na ruce.

3.       Při výuce ve třídách bude intenzivně větráno. V případě chladnějšího počasí si, prosím, noste teplé oblečení.

4.       Třídní schůzky proběhnou v naplánovaných termínech pouze pro přípravnou třídu, 1. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ a primy gymnázia. Přijďte prosím s rouškami. V ostatních třídách se schůzky ruší. Budou nahrazeny elektronickými informacemi.

5.       Imatrikulace prim se ruší.

6.       Adaptační kurzy a přírodovědně-humanitní kurz v Losinách by se měly uskutečnit.

7.       Stravování za zpřísněného režimu se bude řídit pokyny ředitelky školní jídelny.

Děkuji Vám za pochopení.

Tomáš Ledvinka