Jste zde

1. 11. 2020
Prodloužení uzavření škol

Milí žáci, vážení rodiče,

Vláda ČR rozhodla o prodloužení uzavření škol od 2. listopadu až do 20. listopadu.  Více zde. Z toho důvodu budeme pokračovat v distanční výuce dle rozvrhu a pravidel, která jsme zavedli již dříve.

Všichni učitelé nyní naplánují výuku na další týden. Třídní učitelé gymnázia a druhého stupně budou mít v tomto týdnu se svými třídami online třídnickou hodinu, aby mohli společně vyhodnotit dosavadní průběh distanční výuky a pokusit se řešit případné problémy.

O dalších opatřeních Vás budu průběžně informovat.

Tomáš Ledvinka