Jste zde

28. 12. 2020
Výuka od 4. ledna

Vážení rodiče, milí žáci,

předně mi dovolte popřát Vám v nadcházejícím roce pevné zdraví a mnoho osobního štěstí. A také snad návrat k časům, v nichž budeme méně omezeni epidemií a jejími dopady.

Výuka od 4. do 10. ledna 2021 bude probíhat distanční formou ve všech ročnících kromě přípravné třídy, 1. a 2. ročníku základní školy. Ty budou prezenčně ve škole (více v přiloženém dokumentu MŠMT). V platnosti zůstávají dřívější pravidla i epidemiologická nařízení.

Podrobnosti k výuce na I. stupni ZŠ sdělí třídní učitelé. II. stupeň a gymnázium budou mít výuku organizovánu v MS Teams podobně jako v předchozím období.

Informace o provozu školní jídelny naleznete zde.

Tomáš Ledvinka