Jste zde

17. 1. 2021
Fakultní škola

Naše gymnázium i ZŠ opětovně získaly statut Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (na nové pětileté období), jenž je udělován školám, které s fakultou aktivně spolupracují mj. při zajišťování praxí studentů a o nichž má PřF UK přesvědčivé informace o kvalitě výuky přírodovědných předmětů.

Jsme rovněž fakultní školou Matematicko-fyzikální a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a nyní jsme byli osloveni i Filozofickou fakultou, s níž probíhá jednání.