Jste zde

28. 1. 2021
Hodnocení za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí studenti,

v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-46545/2020-1 naše škola sděluje hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/21 formou zpřístupnění výpisu ve školním informačním systému Bakaláři ke dni 28. ledna 2021. Zde můžete vidět pololetní klasifikaci z jednotlivých předmětů.

Výpis z vysvědčení v listinné podobě bude předán žákům nejpozději do 3 dnů po návratu do školy.

Třídy v prezenční výuce obdrží vysvědčení dnes.

Přeji všem úspěšný vstup do druhého pololetí.

Tomáš Ledvinka