Jste zde

10. 9. 2021
Dějepisné ohlédnutí za minulým školním rokem

Loni jsme prvně vyzkoušeli v rámci Humanitního semináře na vyšším gymnáziu seminář moderních dějin USA a Británie vedený v angličtině. Zde jeden z ohlasů – vzkazů studentů těm, kteří by si chtěli v budoucnu seminář vybrat: "Don´t be afraid if your English skills are not the best, you´re going to improve. Try to be active in the lessons and think about the topics, even in your free time."

I přes nepříznivou pandemickou situaci se nám podařilo v mezidobí uspořádat či navštívit několik akcí – za všechny zmiňme přednášku doc. Jiřího Janáka z Egyptologického ústavu pro primány či návštěvu výstavy Rudé století s fundovaným komentářem dr. Petra Blažka, spoluautora výstavy.

Z mnohých akcí pro učitele, jichž se účastníme, zmiňme např. Letní školu historie ÚSTRu s podtitulem K čemu jsou nám dějiny? Jaká radost, když se zde setkáte s bývalou studentkou gymnázia, která nyní působí krom jiného i v Národním muzeu – z učitele se stává žák. 

Věříme, že i letos budou moci být hodiny dějepisu jinde než ve třídě.

Za dějepisce

Jitka Doležalová