Jste zde

15. 9. 2021
Kvinty ve Velkých Losinách

Od 7. do 10. září 2021 jsme jeli na přírodovědně-humanitní výjezd do Losin.

7. září byla na programu návštěva brány Jeseníků neboli Šumperka, kde jsme mimo jiné užasli nad expozicí Čarodějnické procesy. Po prohlídce nás odvezl vlak do Losin, kde se nacházel náš penzion. Následovala práce ve skupinách, večeře, přednáška pracovníka CHKO Jeseníky a šarády dvojic z vlaku.

8. září proběhla prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a túra na nedaleký Praděd. Z Pradědu jsme došli do Koutů nad Desnou, odkud nás odvezl vlak do Losin. Po večeři následoval srdcervoucí film Kladivo na čarodějnice, po kterém leckdo zůstal ohromen i do dalšího rána.

9. září začalo prohlídkou Muzea papíru a Ruční papírny ve Velkých Losinách, po které následovala prohlídka zámku. Dvojice si vylosovaly téma, týkající se Velkých Losin a okolí a do večera dostaly za úkol připravit si proslov, představení či baladu na dané téma. Po obědovém klidu vyrazily naše třídy do Maršíkova, kde se nachází unikátní dřevěný kostelík. Pokračovali jsme večeří a „prezentacemi“ na vylosovaná témata.

10. září následovalo balení, úklid a odjezd zpátky domů, do Prahy.

Martin Kováč, V.B