Jste zde

19. 9. 2021
Imatrikulace

Ve čtvrtek 16. 9. odpoledne proběhla v Českém muzeu hudby imatrikulace prim.

Po úvodním slovu ředitele školy Tomáše Ledvinky studenti převzali z rukou svých třídních učitelů Miriam Martinkové a Lenky Andrlové pamětní listy stvrzující jejich nově nabytý status gymnazistů. Atmosféru slavnostního okamžiku skvěle podpořil školní sbor Josef, který v několika vystoupeních předvedl novým primánům i jejich rodičům a blízkým své umění.