Jste zde

3. 11. 2021
Dušičky a rakvičky na Malostranském hřbitově

Seminář dějin umění se na Svátek všech zesnulých tématicky přesunul na místo odpočinku velikánů českého umění 19. století. V praxi jsme tak mohli obdivovat krásy sepulkrálního umění.

Hřbitovem nás velmi ochotně provedla paní průvodkyně ze Spolku Malostranský hřbitov.