Jste zde

7. 4. 2022
Krajské kolo zeměpisné olympiády

Krajské kolo zeměpisné olympiády se skládá ze tří částí: Znalostní test, práce s atlasem a praktická část, kde studenti počítají, pracují s tabulkami a grafy. V každém kraji soutěží cca 50 nejlepších z okresních kol. Vynikajícího výsledku dosáhli v kategorii A, J. Orlovský (1. místo) a S. Rusinko (2. místo). Podle počtu bodů se v celorepublikovém měřítku (z cca 700 soutěžících) umístili na druhém a třetím místě. V nejnáročnější kategorii D pak obsadil R. Smáha místo páté.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.