Jste zde

18. 5. 2022
Náchodsko

Toto píšeme v rámci příjemného trestu, neboť nechaly jsme na zemi jeden papírek a talířky dva.

Minulý týden zúčastnily se sexty výletu náchodského. Všichni setkali se na nádraží pražském hlavním v pondělí brzy ráno a do vlaku nasedli. Po příchodu do apartmánu v Náchodu, čekalo nás překvapení hezkého záchodu. Jak už z názvu jasné je, Náchod na chození vhodný je. Nad tímto městem krásným zámek tyčí se, jehož krásy i zevnitř prohlédli jsme. Prohlédnuvše pivovar primátorský i Bartoňů textilku, dozvěděli jsme se o průmyslu kraje trošinku. Když Československo Německa se před druhou světovou bálo, mnoho srubů a bunkrů bylo také v Náchodsku hraničním vybudováno. Navštívili jsme jak pěchotní srub Březinka, tak pevnost Dobrošov proto, dozvěděvše se mnoho informací o době druhé republiky nových. Nechyběly ani vsuvky kulturní – od architektury knihovny náchodské po dramatizaci literárních děl s krajem spjatých. Díky připravenosti studentů pilných, dozvěděli jsme se mnoho o osobnostech ve zdejších místech významných. Na celodenním výletě zjistili jsme však, že kurz není jen procházka sadem růžovým, a v horký den viděli jsme i Peklo. Poslední den přesunuli jsme se vlakem do Jaroměře, kde na prohlídku Josefova, vojenské pevnosti, vypravili jsme se. Chodíce chodbami podzemními této pevnosti s lucernami v ruce, zimu i tmu proživše, i tak jsme se věnovali výuce. Tady už končí cesta naše, vlakem vrátili jsme se do Prahy zase.

Evelina Zafarová, Nicole Pásztorová, Lucie Hocková