Jste zde

21. 1. 2020
Výsledky zápisu

Vzhledem k aktuální situaci je podoba zápisů změněna, podrobné informace naleznete zde.

Výsledky zápisu jsou k dispozici tady.

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby neprodleně potvrdili, zda žák nastoupí nebo nenastoupí od 1. 9. 2020 ke školní docházce do první nebo přípravné třídy a to telefonicky na tel: 257 533 052, 739 377 744 nebo e-mailem: zapis@malostranskazs.cz. Uvolněná místa pak můžeme poskytnout nepřijatým uchazečům.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno datovou schránkou (pokud je uvedena na přihlášce)  nebo doporučeně do vlastních rukou, případně si ho lze vyzvednout ve středu 20. 5. 2020 osobně v budově Karmelitská v době od 9 do 12 hodin po předchozí telefonické dohodě na čísle: 257 533 052. Termín vyzvednutí si prosím dohodněte během úterý 19.5. v době 9 - 12 hodin!