Jste zde

5. 5. 2020
Částečné obnovení provozu školy

Vážení rodiče a žáci,

podle rozhodnutí státních orgánů bude postupně částečně obnoven provoz školy, a to konkrétně ve dvou krocích:

od 11. května pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky a zároveň provoz pro maturanty za účelem přípravy na maturitní zkoušky

od 25. května pro žáky 1. stupně ZŠ

Ostatní žáci do školy chodit nebudou. Těžiště vzdělávání zůstává i nadále ve výuce na dálku, která bude částečně znesnadněna tím, že budeme zároveň zajišťovat výuku ve škole pro výše uvedené skupiny žáků.

Během několika dní zveřejníme způsob hodnocení žáků ve 2. pololetí na základě vyhlášky MŠMT.

U uvedených skupin žáků, pro něž bude zajišťována činnost ve škole, vždy půjde o dobrovolnou docházku na základě rozhodnutí žáků a zákonných zástupců a po zvážení a vyhodnocení rizikových faktorů.

Tyto skupiny budeme nyní postupně oslovovat, abychom je seznámili s bližšími podrobnostmi činností ve škole, s opatřeními k ochraně zdraví a vyzvali je k vyplnění čestných prohlášení.

Tomáš Ledvinka

Informace pro maturanty jsou k dispozici zde, pro žáky devátých tříd zde.