Jste zde

13. 6. 2020
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy

Schůzka se bude konat v úterý 23.6.2020 od 16.00 hodin v budově školy v Karmelitské ulici.

Prosíme Vás o dodržení následujících pokynů:

  • účastnit se může pouze jeden ze zákonných zástupců žáka (1 žák = 1 rodič nebo 1 rodinný příslušník - babička, dědeček...), do školy nemohou být z hygienických důvodů vpuštěny malé děti a to ani v kočárku
  • přicházejte nejdříve v 15.45 na školní dvorek, na jeho bráně budou vyvěšeny seznamy tříd a místnost, kde se schůzka příslušné třídy koná, službu konající dozor vám v případě potřeby poradí
  • každý účastník schůzky musí mít roušku po celou dobu pobytu v budově školy, při vstupu do budovy si, prosím, desinfikujte ruce připravenými prostředky
  • na schůzce se seznámíte s třídní učitelkou, budou vám sděleny pokyny k organizaci školního roku, docházce do školní družiny, k zajištění stravování ve školní jídelně a další potřebné informace, zodpovíme vaše případné další dotazy

 

Děkujeme vám za součinnost a spolupráci a těšíme se na setkání

Mgr. Renata Turková

zástupkyně ředitele