Jste zde

22. 11. 2020
Výuka od 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 30.11. se mění pravidla výuky. Do školy k pravidelné výuce nastupuje kromě přípravné, 1. a 2. třídy také celý I. stupeň ZŠ a devátý ročník. Ostatní třídy II. stupně ZŠ a celé nižší gymnázium se budou vzdělávat střídavě, tedy jeden týden ve škole a druhý týden distančně. Docházku do školy zahájí 6. a 8. ročník ZŠ a primy a sekundy gymnázia.

Vyšší gymnázium prozatím pokračuje v distanční výuce kromě oktáv, pro které bude nastaven speciální režim.

Docházka do školy stejně jako distanční výuka je povinná. Ve škole je povinnost vyučovat v homogenních skupinách. Tzn. 2. cizí jazyky a volitelné předměty budou omezeny, nahrazeny jinou výukou nebo vycházkou ven podobně jako tělesná výchova. Školní družina i jídelny budou v provozu.

Připomínám, že stále platí veškerá hygienická opatření, zejména povinnost nosit roušky, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy. Podrobné organizační pokyny sdělí třídní učitelé.

Plné znění informací MŠMT naleznete zde.

Tomáš Ledvinka