Jste zde

25. 11. 2020
Provoz školní družiny od 30.11.

Vážení rodiče,

uvádíme zde pro Vás pokyny k provozu školní družiny od pondělí 30.11. Prioritním opatřením je dodržování homogenity skupin.

Prosíme Vás tedy o pečlivé prostudování a respektování všech uvedených pokynů. Pomůžete nám tím zajistit provoz s ohledem na stanovená hygienická opatření. Dodržování časů příchodů a odchodů dětí nám pomůže vše urychlit, zamezit setkávání skupin a budeme schopni v maximální míře zajistit bezpečnost Vašich dětí.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.

  • Provoz školní družiny je od 30.11. možný pro žáky přípravné třídy a 1. ročníků do 16.00 hodin, provoz pro žáky 2. a 3.ročníků do 17.00 hodin.
  • ranní družina není v provozu
  • družina není v provozu pro žáky 4.ročníků
  • vstup rodičů do budovy není možný, rodiče čekají na cestě před jídelnou nebo školním dvorem, kde je při odchodech zajištěn pedagogický dozor
  • prosíme o vyplnění nové tabulky odchodů a její zaslání třídnímu učiteli elektronickou cestou do pátku 27.11 a odevzdání originálu tabulky při příchodu do školy v pondělí 30.11. Formulář tabulky je k dispozici ZDE
  • odchody jsou možné:
  1. po ukončení vyučování - žák nejde na oběd - rodiče čekají na cestě před vstupem do jídelny
  2. po obědě z jídelny - rodiče čekají na cestě před vstupem do jídelny
  3. v době 13.45 - 14.00 a 15.30 - 16.00 pro všechny ročníky - rodiče čekají na cestě před dvorkem
  4. v době 16.55 - 17.00 pouze pro žáky 2.a 3.ročníku, kteří neodešli v předchozích časech - rodiče čekají na cestě před dvorkem

Mgr. Renata Turková