Jste zde

15. 3. 2021
Projekt Šablony

V únoru 2021 byl ukončen projekt Podpora Malostranské základní školy - Šablony II, v rámci kterého byla realizována podpora žáků školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Vyučující absolvovali vzdělávací semináře v oblasti polytechnické výchovy, rozvoje matematické gramotnosti a ICT.

Na tento projekt navazujeme projektem Šablony III od března 2021 do února 2022, v rámci kterého budeme, kromě pokračující podpory školního speciálního pedagoga a školního psychologa, realizovat také projektový den ve spolupráci s odborníkem z praxe.