Jste zde

8. 4. 2021
Přijímací zkoušky - testování

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že byla stanovena povinnost doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Antigenní test získáte např. ve vaší základní škole.

Pokud uchazeč doklad nepředloží, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Podrobnosti jsou v opatření obecné povahy MŠMT a v mimořádném opatření MZ.

Tyto informace jsou dostupné též na stránkám MŠMT a MZ ČR.