Jste zde

24. 5. 2021
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na úvodní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 17.6.2021 od 16.00 hodin v budově školy v Karmelitské ulici.

Na schůzce se seznámíte s třídními učitelkami a dostanete všechny potřebné informace k průběhu prvního školního roku, provozu školní družiny a školní jídelny atd.

Rozřazení dětí do tříd bude před schůzkou k dispozici na vývěsce na školním dvorku.

Z kapacitních a hygienických důvodů bude na schůzce umožněna účast jen jednomu zákonnému zástupci žáka!

Po celou dobu pobytu v budově budou návštěvníci povinni řídit se platnými pravidly pro ochranu před nemocí Covid-19 v době konání schůzky. Pokyny upřesníme před konáním schůzky, počítejte prosím s povinností zakrytí dýchacích cest respirátorem nebo rouškou a desinfekcí rukou při vstupu do budovy.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Renata Turková