Jste zde

5. 10. 2021
Září ve školní družině

V galeriích na stránce školní družiny se můžete podívat, jaké akce si žáci užili v září.

16. 9. navštívili knihovnu na Mariánském náměstí, čekalo je čtení podzimních příběhů, malá výtvarná dílna i čtenářský koutek.

Také si prohlédli pamětihodnosti v okolí školy, kupř. Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě či Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně.

23. 9. pořádala městská část Praha 1 akci na dopravním mobilním hřišti v parku Lannova, viz též zde.

30 .9. proběhl Den seniorů v parku Kampa s praktickými ukázkami první pomoci, mezigenerační výtvarnou dílnou, dovednostními hrami, přednáškami, hudebním vystoupením aj.

Týž den se v rámci 1.oddělení hrálo loutkové divadlo – pohádky Perníková chaloupka a Zlatovláska se zapojením žákyň 4.třídy.

Terezie Omesová