Jste zde

14. 10. 2021
Výuka v karanténě

Vážení rodiče, milí žáci,

sděluji Vám několik základních informací k výuce pro případ, kdy se některá třída nebo její část ocitne v karanténě nařízené Krajskou hygienickou stanicí.

V současné době karanténu KHS nařizuje všem žákům třídy nebo skupiny, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným žákem a nejsou očkováni nebo nejsou nejdéle 180 dní po onemocnění Covid-19. Doba karantény je 14 dní a nelze ji zkrátit např. doložením negativního testu.

V případě, že je karanténa nařízena nadpoloviční většině třídy, zahajujeme v takové třídě online výuku a žáci jsou povinni se jí zúčastnit. Ostatní žáci, kterým nebyla nařízena karanténa (očkovaní), se mohou účastnit výuky ve škole, pokud je rodiče neuvolní a nebudou se učit doma online. Naší snahou bude učit žáky přítomné ve škole a zároveň výuku online zprostředkovávat těm doma v karanténě. Tento model je velmi organizačně náročný pro učitele, technicky složitý a není příliš efektivní. Budeme se však snažit, aby obsah výuky utrpěl co nejméně.

V případě, že se ocitne v karanténě menší část třídy, bude probíhat výuka pouze prezenčně a žákům doma učitelé mohou zadat samostudium.

Jaká bude podoba online výuky, pokud nastane?

- učíme všechny předměty v plném hodinovém rozsahu kromě tělesné, výtvarné a hudební výchovy a  vaření. U laboratorních předmětů ponecháváme na zvážení učitelů, zda lze téma vyučovat, zadat samostatný experiment apod.

- učíme podle platného rozvrhu

- využíváme MS Teams (na 1. stupni ZŠ ZOOM)

 

Vážení rodiče, pokud případy karantény nastanou, dovoluji si vás požádat o potřebnou součinnost a podporu dětí při vyučování. Zároveň nám všem přeji, aby takových případů bylo co nejméně.

 

Tomáš Ledvinka