Jste zde

14. 12. 2021
Barevný týden ve 4.A

V rámci projektového týdne si měly děti možnost vyzkoušet pozici před tabulí - připravovaly pro své spolužáky aktivity do jednotlivých předmětů. Každý den měl svoji barvu, aktivity se tedy věnovaly jak dané barvě, tak i látce v předmětu aktuálně probírané. Rozvrh byl dětmi rozebrán během chvíle, dostalo se ale na všechny, kdo projevil zájem se zapojit. Děti pak přicházely na "svoje" hodiny pečlivě připravené, jejich práce byla inspirativní a jak se na závěr vyjádřil jeden ze žáků, třída byla velice kreativní. Na což se můžete podívat zde.