Jste zde

17. 5. 2022
Žáci z Ukrajiny

Na Malostranské ZŠ a také na gymnáziu už se vzdělávají více než dvě desítky dětí.

V Karmelitské i Josefské jsme pro ně zavedli hodiny češtiny pro cizince. Pro druhý stupeň a gymnázium probíhají dvakrát týdně, pracuje se s učebnicí Čeština express a spoustou dalších doplňkových materiálů. Na prvním stupni se učí žáci ve dvou skupinkách, celkem 7 hodin týdně; zaměřují se na konverzaci potřebnou pro běžný život (kde bydlím, kam chodím do školy, jídlo, nemoci, doprava ve městě…), učí se číst a psát velká i malá písmena latinkou atd., najde se čas i na dramatizaci a zpěv.

Úroveň jazyková a vzdělanostní dětí je různorodá, pocházejí z různých škol a z různých míst Ukrajiny. Pracujeme ve skupinách složených z různých ročníků. Kromě toho si děti nesou prožité trauma a stesk po domově a svých blízkých. Někteří chodí ráno do české školy a odpoledne mají online výuku ze školy ukrajinské.

Velký přínos pro prvostupňové představovala škola v přírodě – byl vidět velký pokrok v jazyce a dobrá adaptace na nový kolektiv. I jeden týden pouze v českém prostředí děti posunul.

V Josefské pro nové žáky z Ukrajiny připravili materiály také studenti kvint, více zde.

(M. Jerhotová, L. Charvátová, T. Vodičková)