Jste zde

21. 6. 2022
Ekologický program

V pátek 17. 6. proběhl v jednotlivých třídách na prvním stupni ekologický program Tonda Obal na cestách zaměřený na třídění a recyklaci odpadu. Žákům bylo během besedy vysvětleno správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně odpad třídit. Foto zde.