Jste zde

Důležité termíny pro školní rok 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. 

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny pro Prahu 1: 17. února - 23. února 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 29. června 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

Další důležité termíny ve šk. roce 2019/2020:

 

3.9. 2019 informační třídní schůzky primy A, B od 17:00 hod.
4.9. 2019 maturity - podzimní termín, 9:00 hod.
9. - 13.9. 2019 adaptační kurz primy A, B
16. - 19.9. 2019 výjezd kvinty A, B - Velké Losiny
2. - 4.10. 2019 matematický kurz - sexty
26.9. 2019 imatrikulace primy A, B od 17:30 v Českém muzeu hudby
31. 10. a 1. 11. 2019 dny ředitelského volna (navazují na podzimní prázdniny)
4.11. 2019 třídní schůzky od 18:00 hod.
do 2. 12. 2019 poslední termín pro odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 2020
5.12. 2019 školní happening
20. 12. 2019 vánoční koncert v kostele sv. Tomáše od 10:00 hod.
14. - 15.1. 2020 malá maturita - kvarty
16.1. 2020 den otevřených dveří od 14:00 do 18:00 hod.
30.1. 2020 vydání vysvědčení za první pololetí
3. 2. 2020 ředitelské volno pro žáky školy (navazuje na pololetní prázniny)
23.1. 2020 maturitní ples
6.4. 2020 třídní schůzky od 18:00 hod.
27.4. 2020

ukončení klasifikace oktáv, klasifikační porada oktáv

9.6. 2020 přijímací zkoušky 
29.5. 2020 předání vysvědčení studentům oktáv
1.6. 2020 didaktické testy společné části MZ (M, AJ, FJ)
2.6. 2020 didaktické testy společné části MZ (ČJ, NJ, ŠJ, RJ)
3.6. 2020 didaktické testy společné části MZ Matematika +
4.6. 2020 písemné zkoušky profilové části ČJ a M
5.6. 2020 písemné zkoušky profilové části ŠJ a NJ
10. - 12.6. 2020 ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
15. - 17.6. 2020 ústní zkoušky školní části maturitní zkoušky
19.6. 2020 ukončení výuky (hodnocení žáků)
23.6. 2020 náhradní termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se omluvili ze řádného termínu
24.6. od 10:00 hod. předávání maturitních vysvědčení
26.6. 2020 vydání vysvědčení žákům školy
29. a 30.6. 2020 dny ředitelského volna