Jste zde

Důležité termíny pro školní rok 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. 

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny pro Prahu 1: 22. února - 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Další důležité termíny ve šk. roce 2020/2021:

(některé termíny nejsou dosud známy a po jejich upřesnění budou doplněny)

 

1.9. 2020 začátek školního roku
3.9. 2020 třídní schůzky pro primy, od 17:00 hod.
3.9. 2020 maturity - podzimní termín
6. - 10.9. 2020 adaptační kurz primy A, B
15. - 18.9. 2020 výjezd kvinty A, B - Velké Losiny
29.9. -1.10. 2020 matematický kurz - sexty
23.11. 2020 konzultační třídní schůzky od 18:00 hod.
do ?. 12. 2020 poslední termín pro odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 2021
17.12. 2020 školní happening
22.12. 2020 vánoční koncert v kostele sv. Tomáše od 10:00 hod.
13. a 14.1. 2021 malá maturita - kvarty
12. 1. 2021 den otevřených dveří od 14:00 do 18:00 hod.
28.1. 2021 vydání vysvědčení za první pololetí
4.2. 2021 maturitní ples - Žofín
12.4. 2021 konzultační třídní schůzky od 18:00 hod.
?. 4. 2021

ukončení klasifikace oktáv, klasifikační porada oktáv

? přijímací zkoušky 
? předání vysvědčení studentům oktáv
? didaktické testy společné části MZ (M, AJ, FJ)
? didaktické testy společné části MZ (ČJ, NJ, ŠJ, RJ)
? didaktické testy společné části MZ Matematika +
? písemné zkoušky profilové části ČJ a M
? písemné zkoušky profilové části ŠJ a NJ
? ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
? ústní zkoušky školní části maturitní zkoušky
? náhradní termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se omluvili ze řádného termínu
? předávání maturitních vysvědčení
30. 6. 2021 vydání vysvědčení žákům školy