Jste zde

Důležité termíny pro školní rok 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října až pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začánají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli  2. ledna 2022. 

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny pro Prahu 1 jsou od 7. března do 13. března 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna a pátek 15. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Další důležité termíny ve šk. roce 2021/2022:

(některé termíny nejsou dosud známy a po jejich upřesnění budou doplněny)

 

1.9. 2021 začátek školního roku
2.9. 2021 informační třídní schůzky pro rodiče primánů a kvintánů, od 17:00 hod. v Josefské
2.9. 2021 online třídní schůzky pro rodiče všech žáků školy (netýká se prim a kvint), od 18:00 hod., MS Teams
2.9. 2021 maturity - podzimní termín, od 13:30 hod.
6. - 10.9. 2021 adaptační kurz primy A, B
7. - 10.9. 2021 výjezd kvinty A, B - Velké Losiny
16.9. 2021 imatrikulace prim, od 17:00 hod.
27.9. 2021 den ředitelského volna
4. - 6. 10. 2021 matematický kurz - sexty
- poslední termín pro odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 2022
25.10. -26.10. 2021 dny ředitelského volna
3.1. 2022 nástup do školy
11.1. 2022 den otevřených dveří online
12. a 13.1. 2022 Malé maturity pro kvarty
31.1. 2022 vydání vysvědčení za první pololetí
17.3. 2022 maturitní ples na Žofíně
- třídní schůzky
19.4. 2022 přijímací zkoušky - 1. termín (náhradní termín - 10.5.)
20.4.2022 přijímací zkoušky  - 2. termín (náhradní termín - 11.5.)
- konec 2. pololetí oktáv
- písemná práce z matematiky - školní část
- didaktické testy MZ společné části - Čj, M, cizí jazyky
- svatý týden pro oktávy
- ústní část maturitní zkoušky
30. 6. 2022 vydání vysvědčení žákům školy