Jste zde

Nabídka pronájmů

Pronájem školních prostor je možno projednat na sekretariátu školy.

Hospodářka:

Gabriela Kopečná

tel. 257 289 441

email: kopecna.gabriela@malgym.cz

Nabídku pronájmů naleznete zde.

Foto: