20. 1. 2020
Úspěch v dějepisné olympiádě

Naši studenti vyhráli obvodní kolo dějepisné olympiády v I. i v II. kategorii!

V I. kategorii obsadil 1. místo Matyáš Bartoň z IV.B. Velmi pěkně se umístili i žáci Malostranské ZŠ: Matouš Kábele z 9.B obsadil 7. místo a Matouš Tichý z 9.B obsadil 9. místo. Celkem se této kategorie zúčastnilo 29 studentů.

V II. kategorii získal 1. místo Jonáš Felkel z VIII.B, 2. místo Jan Sobotka z VII.B a Matěj Lauermann z VII.B obsadil krásné 9. místo. V této kategorii soutěžilo 20 studentů.

Přejeme mnoho úspěchů v dalším kole a děkujeme za reprezentaci školy.

Vaši dějepisci:)