DEN ZEMĚ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Během měsíce dubna probíhal celodružinový projekt ke Dni Země. Děti pod vedením vychovatelů čerpaly informace na internetu, v encyklopediích, besedovaly a nakonec vše výtvarně ztvárnily.

Terezie Omesová

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

Background: 
modrá