Finále zeměpisné olympiády

Přírodovědecká fakulta UK organizovala opět dvoudenní republikové finále zeměpisné olympiády, do něhož postoupili z každého kraje 2 nejlepší. Pořadí určily znalosti, práce s atlasem a řešení praktických úkolů v terénu. Mezi třicítkou finalistů se Filip Havlíček umístil na 9. místě.

Gratulujeme a přejeme mu úspěšné studium geografie, na kterou se bude hlásit.

Background: 
modrá