Street art a Banksy na školních chodbách

V rámci výtvarné výchovy se žáci 8.BZ po několik hodin seznamovali se základními typy streetartového umění od grafity až po oplétání sloupů. Jaký vliv má street art na vizuální vnímání města? Může být jen projevem vandalismu, či může obohatit šedé plochy města? Na tyto i jiné otázky jsme hledali odpovědi.

Postupně se seznámili s aktivitami britského umělce vystupujícího pod pseudonymem Banksy. Vyvrcholením celého projektu byla výroba "vlastních" šablon a proměna školní plochy.

Podívejte se na jejich práce v galerii.

Background: 
modrá