Jste zde

Poradenské služby

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Veverková

 • kancelář zástupkyň, 1. patro
 • konzultační hodiny – po předchozí domluvě kdykoliv
 • tel. 257 289 442
 • veverkova.dana@malgym.cz
 • individuální rozhovory se studenty nebo jejich rodiči při řešení výchovných a studijních problémů, výchovné komise
 • poradce při výběru VŠ, VOŠ nebo přestupu na jinou školu (přihlášky, informace)
 • komunikace s ostatními školami a institucemi

Další informace

Speciální pedagog

-

 • konzultace pro žáky s SVP a jejich rodiče
 • reedukace poruch učení u žáků s SVP

Školní psycholog

Veronika Sedláčková

Náplň činnosti školního psychologa:

 1. individuální poradenství pro žáky, učitele a rodiče v oblastech řešení výchovných a vzdělávacích obtíží, volby profesní orientace a řešení osobních obtíží
 2. krizová intervence
 3. spolupráce s vedením školy, s učiteli, s odbornými pracovišti a středisky volného času
 4. vedení agendy práce školního psychologa

Dále mohou být na základě požadavku vedení školy prováděny následující činnosti:

 1. skupinová práce s žáky zaměřená na zlepšování psychosociálního klimatu školní třídy, prevenci sociálně patologických jevů a rozvoj psychosociálních dovedností žáků
 2. přednášková činnost
 3. skupinová práce s učiteli zaměřená na jejich odborný růst a rozvoj psychosociálních dovedností
 4. screeningová šetření zaměřená na diagnostiku psychosociálního klimatu školní třídy