Jste zde

Poradenské služby

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Veverková

 • kancelář zástupkyň, 1. patro
 • konzultační hodiny – po předchozí domluvě kdykoliv
 • tel. 257 289 442
 • veverkova.dana@malgym.cz
 • individuální rozhovory se studenty nebo jejich rodiči při řešení výchovných a studijních problémů, výchovné komise
 • poradce při výběru VŠ, VOŠ nebo přestupu na jinou školu (přihlášky, informace)
 • komunikace s ostatními školami a institucemi

Další informace

Speciální pedagog

-

 • konzultace pro žáky s SVP a jejich rodiče
 • reedukace poruch učení u žáků s SVP

Školní psycholog

Veronika Sedláčková

 • konzultace každou středu, 9:30 - 11:00 v budově v Karmelitské, 12:00 – 16:00 v kabinetě výchovného poradenství v budově v Josefské, po domluvě jsou konzultace možné i jiné dny nebo on-line formou
 • e-mail: sedlackova.veronika@malgym.cz 

Náplň činnosti školního psychologa:

1. individuální poradenství pro žáky, učitele a rodiče v oblastech řešení výchovných a vzdělávacích obtíží, volby profesní orientace a řešení osobních obtíží

2. krizová intervence

3. spolupráce s vedením školy, s učiteli, s odbornými pracovišti a středisky volného času

4. vedení agendy práce školního psychologa

Dále mohou být na základě požadavku vedení školy prováděny následující činnosti:

1. skupinová práce s žáky zaměřená na zlepšování psychosociálního klimatu školní třídy, prevenci sociálně patologických jevů a rozvoj psychosociálních dovedností žáků

2. přednášková činnost

3. skupinová práce s učiteli zaměřená na jejich odborný růst a rozvoj psychosociálních dovedností

4. screeningová šetření zaměřená na diagnostiku psychosociálního klimatu školní třídy