Jste zde

Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prim gymnázia na školní rok 2021/22 a stanovení kritérií pro přijímání uchazečů

 

Termíny přijímacích zkoušek:

I. termín –14. 4. 2021(náhradní termín –12. 5. 2021)

II. termín –15. 4. 2021(náhradní termín –13. 5.2021)

 

Dokumenty k přijímacím zkouškám:

 

O jarních prázdninách v týdnu od 22.2. do  26.2. 2021 lze osobně odevzdat přihlášku ke studiu v  sekretariátu školy v době od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Dne 1.3. 2021 je možné přihlášky odevzdat v sekretariátu školy v době od 8,00 hod do 16,00 hod.

Přihlášku ke studiu lze zaslat doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku.

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.