Jste zde

Přijímací řízení

Výsledková listina je k dispozici zde.

Výsledky přijímacího řízení do primy 2022-23 v náhradním termínu naleznete zde.

 

VZOR ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NALEZNETE ZDE.

 

 

Přihlášky ke vzdělávání lze podávat nejpozději do 1. března 2022:

  1. Osobně v sekretariátu školy v po – čt 8 – 16 h., v pátek 8 – 14 h. (nutno mít respirátor)
  2. Doporučeným dopisem na adresu školy
  3. Do datové schránky školy s elektronickým podpisem zák. zástupce nebo konvertovaným dokumentem - ID datové schránky: nvuygkw

 

Termíny přijímacích zkoušek jsou následující:

 

I. termín 19. dubna 2022 (náhradní termín – 10. května 2022)

II. termín 20. dubna 2022 (náhradní termín - 11.května 2022)
 

Dokumenty k přijímacím zkouškám:

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.