Jste zde

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do primy 2021/22 (po náhradním termínu) naleznete zde.

Uchazeči konající náhradní termín jsou zařazeni bez označení umístění vždy za uchazečem se shodným počtem bodů.

Výsledky přijímacího řízeni do primy 2021/2022 naleznete zde.

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání - VZOR

 

Termíny přijímacích zkoušek jsou následující:

I. termín 5.5. 2021 (náhradní termín – 2.6. 20201)

II. termín6.5. 2021 (náhradní termín – 3.6. 2021
 

Dokumenty k přijímacím zkouškám:

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.